Oral-History: Tante Riek Volkers-Van der hoek

Riek Volkers - Van der Hoek, een opmerkelijke verhalenverteller
Foto Theo Veenboer

Riek Volkers-Van der Hoek (1897-1993) groeide op in de kelderwoning Driehoekstraat 24. Zij vertelde over de offers die werden gebracht tijdens de havenstaking in 1903 – haar vader was havenarbeider èn stakingsleider. Opgenomen zijn ook de verhalen over Volkers’ eerste dienstje, over het tulen mutsje, over het lot van alleenstaande moeders, over kindersterfte en over oproeren.

Anne van Delft organiseerde in de roerige jaren tachtig van de vorige eeuw verhalenhalenfestivals. Hoe indrukwekkend die waren blijkt uit krantenartikelen over Verhalen van water, werk en leven (1988).

Tijdens deze voorstelling vertelden havenarbeiders  over hun werk, baaien kielen en ‘Peru-zalf’ om rauwe schouders mee in te smeren. Tante Riek Volkers trad daar ook op. Zij vertelde met een actuele urgentie over haar leven, over honderd jaar arbeidersstrijd.

Anne van Delft doet verslag over deze voorstelling, over de geluiden en de verhalen in onze stad.
Daarnaast worden filmfragmenten getoond van interviews die Mieke Krijger met Volkers maakte.
Herman Volkers haalt herinneringen op aan zijn grootmoeder aan de hand van foto’s uit het familiearchief en over het leven van haar kinderen en kleinkinderen.

Kaartjes kopen