GangenNaambordenProject

Naamborden bij gangen in de Jordaan

In de Jordaan zijn veel gangen vernoemd naar ambachten die er rond 1614 en daarvóór werden uitgeoefend. In de Noord-Jordaan meer dan 30%. De naamborden bij gangen zijn daarom een eerbetoon aan de werklieden die er woonden of werkten en die de vier megaprojecten van de Derde Uitleg realiseerden:

  • de Grachtengordel
  • de Westelijke Eilanden
  • de vestingwerken
  • de Jordaan

Fragment uit de lijst gangen op de kaart Burgerwijk 51 uit 1775. Op verzoek van het Jordaanmuseum omcirkelde Caroline Torenbeek de namen van de gangen die zijn vernoemd naar beroepen die er werden uitgeoefend.

De plaatsing van naamborden bij gangen in de Willemsstraat en elders in de Jordaan is een initiatief van het Jordaanmuseum. De toezegging tot de plaatsing – om zo ‘naar de geschiedenis van de gangen’ te verwijzen – deed Stadsdeel Centrum in februari 2006 aan de ‘initiatiefgroep Jordaanmuseum’. Juli 2015 legde de stichting Jordaanmuseum een voorstel tot plaatsing voor aan Janine van Pinxteren. De eerste vijf naamborden werden onthuld tijdens Open Monumentendag, september 2015. Daarna zijn ook elders in de wijk gangen bebord.

De complete  lijst namen van gangen op de kaart van Burgerwijk 51 was in 2016 uitvergroot en hing op een muur in de kelder van de museumwoning, Palmstraat 92A, waar het Jordaanmuseum destijds was gehuisvest.

Het Klooster, Willemsstraat
Lichtermansgang-Willemsstraat
Dubbele Gang, Bloemgracht 145-169 nu.

Naamsafleiding wijk de jordaan


Sponsors gezocht
U kunt het onderzoek naar het ontstaan van gangen, hun naamgeving en de bewoningsgeschiedenis steunen, door één gang te adopteren.
Als u dat wilt, neem dan contact met ons op.