Verzet

Lijst Jan de Vries, Gevallen Kameraden
  • Sinds 2013 organiseert Stichting Jordaanmuseum in samenwerking met het 4 en 5 mei comité Amsterdam bijeenkomsten in het kader van Huizen van verzet, Open Joodse huizen en Vrijheids-maaltijden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn onderwerpen besproken die voor geschiedschrijving van de Jordaan van groot belang zijn. In vier jaar tijd werden veel verhalen verteld over onderduik, verraad en verzet.
    De ouders en grootouders van journalist Max Arian zijn meteen na de razzias door Papavoine, die een groentewinkel had op de hoek Elandsstraat/ Hazenstraat, gehuisvest in de Elandsstraat.
    De sinti-familie Weis eerde in 2016 hun onderduikfamilie De Oude. De familie De Oude was destijds een uitgebreide familie die op verschillende adressen in de Vinkenstraat woonde. Tiny, Greet en Griet de Oude, nakomelingen van de familie De Oude waren aanwezig.
Lijst: Jan de Vries (transcriptie)

Jan de Vries, 1902-1984 – samensteller lijst

44 gevallen kameraden

Tijdens de bijeenkomsten werd indringend duidelijk dat nabestaanden van verzetsmensen worstelen met de vraag of hun dierbaren, veelal communisten, zijn opgepakt en op transport gesteld als represaille voor het uitroepen van de Februaristaking op de Noordermarkt.
Aanknopingspunten voor dit onderzoek  biedt de lijst Jan de Vries (1902–1984). Hij overleefde verschillende “concentratiekampen” en herdacht vierenveertig ‘gevallen kameraden’ met het opstellen van een lijst namen en adressen – vrijwel alle in de Jordaan.

Willem Buurman, 1899-1944 Auschwitz
Willem Cerneus, 1909-1942 Gross Rosen
Pieter de Hondt, 1900-1942 Amersfoort
Cornelis Marinus, 1909-1944 Natzweiler
Chris Weeling, 1902-1942 Gross Rosen