Medewerkers

Stichting Jordaanmuseum  heeft een werkbestuur.
Wij hanteren de Governance Code Cultuur

Bestuur
Voorzitter: Mieke Krijger
Algemeen Bestuurslid: Marten van Harten
Bestuurders zijn onbezoldigd.

Vacatures
Penningmeester/ fondsenwerver
Secretaris

Bestuursondersteunende functies
Meerjaren Projectplan Mieke Krijger, i.s.m. medewerkers en betrokken partners

Financiële administratie & jaarrekeningen: Jan van der Eijk (t/m 31-12-2020)

Supervisie boekhouding, Jan-Willem Reinders, Administratiekantoor JWR (van 01-01-2021 tot en met 01-06-2022)
Financiële administratie: Dragana Aleksic (01-01-2021 tot 01-07-2022)

Onderzoek
Projectleiding en onderzoek: Mieke Krijger
Woongeschiedenis & genealogie: Vib van Dalen
Archiefonderzoek: Hans Brandenburg, Willem Blok
Transcripties en bewerkingen: Karel Schorer

Inrichting tentoonstellingen & presentaties
Transport: Madeleen Ladee
Transport & inrichting tentoonstelling: Fred Lechner
Inrichting kelderwoning Palmstraat 92A: Olger Wiersma
Ontwerp tentoonstelling De Jordaancultuur: X 41 – Jan Nanne
Ontwerp informatiepaneel Het Gangenproject: Jaap Elsaz
Ontwerp informatietegels Het Gangenproject: Dienst Ruimtelijke Ordening i.s.m. Stadsdeel Centrum Amsterdam

Evenementen
worden mede mogelijk door de inzet van:
Vib van Dalen, Connie van Gelder, Henk Hemelaar,  Jeannette de Korte, Wil Koster, Jeanette Pluut, Jaap van Riemsdijk (host),  Karel Schorer, Hanna Schreuders-Bertelkamp,  Dorien van Veen en Geert Westert.

Gedrukte – en digitale Media
Eindredactie: Mieke Krijger
CM website ontwerp:  Matthijs Post
Herbouw en CM website sinds 2020: Klokwerk Design – Kees Alders
CM Nieuwsbrief ontwerp: Ruud Slagboom
Fotobewerking en vormgeving: diverse medewerkers (o.m. Peter Schrijnders), en FotoLabKiekie en Key Color Fotolab
Tekstredactie: Ellis van Ramesdonk of Connie van Gelder of Anne en Tom Porcelyn
Adviezen vormgeving: Anke Louwerse, Madeleen Ladee
Ontwerp gedrukte media (affiches, flyers): Andrews : Degen

Het Jordaanmuseum werkt samen met diverse partners en adviseur. Zij die  (financieel) betrokken zijn bij de organisatie of bij projecten worden vermeld in onze media. Zie onder meer de pagina:  Partners en Donateurs.