Nassautheater

Voor actuele informatie over het Nassautheater zie: Nieuwsbrieven Jordaanmuseum

Het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32

In de Jordaan waren rond 1914 veertien theaters. In samenwerking met Ton Daamen, maakte het Jordaanmuseum een overzichtsartikel dat in Het Parool werd gepubliceerd:  pagina 1  & pagina 2.
Nadat het Edisontheater, Elandsgracht 90-92, in 2013 was afgebroken, na veel verzet van omwonenden, stonden er in de wijk nog maar 2 theaters overeind. Het Rozentheater, Rozengracht 117, en het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32. Het Nassautheater staat al zo’n 20 jaar te verkrotten.

Het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32,  is het enige theater in Nederland dat een Moorse gevel heeft. Voor zover bekend is het ook het enige pand in Amsterdam met zo’n gevel. De architect Scheelbeek heeft het ontworpen.

Marieken van den Bichelaer maakte een een rapport, een zogeheten waardestelling,  over dit theater. Het rapport is van zeer goede kwaliteit en droeg ertoe bij dat de gemeente haar mening veranderde en besloot dat de gevel hersteld diende te worden.
Lees het rapport van Marieken van den Bichelaer

Stadsherstel wil het theater en de Berengang kopen

Het Nassautheater is eigendom van Plusstate B.V. een vastgoedmaatschappij van Dirk van der Broek. Stadsherstel wil het theater kopen inclusief de achterliggende Berengang en de daaraan staande pandjes met krotwoningen. Het Prins Bernardfonds wil investeren in de gang met pandjes.
Hoe belangrijk openstelling is, is te lezen in het artikel dat Astrid Bührs-Overdijk schreef, nadat zij had ontdekt dat haar voormoeder aan de Berengang had gewoond:
FIJTJE POST in de BERENGANG, mijn Jordanese VOOROUDERS.

Aan de gang staan nog twee pandjes (oostzijde), ieder met twee woningen. Aan de tegenoverstaande zijde is de gevel nog in tact, maar verwaarloosd. De gemeente is eigenaar van de gang en één perceel met bouwresten (waar uit die resten bestaan is niet onderzocht). De Gemeente is echter niet van zins de gang en aangrenzende bebouwing toegankelijk te maken voor het publiek, dus ook niet de aan die gang staande krotwoningen. Nee, de gemeente heeft het voornemen die percelen te verkopen aan Plusstate B.V.  zodra een bouwplan is goedgekeurd.

Het Jordaan Museum is tegen de goedkeuring van het bouwplan in beroep gegaan.
De gemeente laat de erfgoedwaarde van het hele ensemble niet meewegen en dient daarmee het private belang, niet het publieke.
Wat bezielt de gemeente zich er niet voor in te zetten dat dit “krot en slop” toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek?
De gemeente zou met het Stichting Jordaanmuseum, Stadsherstel en het Prins Bernardfonds in gesprek moeten gaan.