Doneren & Nalatenschappen / ANBI

Verheugend is dat stichting Jordaan Museum de laatste jaren op meer donaties heeft mogen rekenen.
Dankzij donaties kunnen projecten worden gerealiseerd, en wordt onze onderhandelingspositie met onder meer de gemeente en fondsen versterkt.

Het Jordaanmuseum een goed doel
Het Jordaan Museum is een door de belastingdienst aangemerkt goed doel. Daarom kunt u dat bedrag onder gunstige voorwaarden aftrekken van uw belastingaangifte. De stichting staat op de vrijstellingslijst van de belastingdienst en u hoeft geen successie- of schenkingsrechten af te dragen bij een erfenis of schenking.

Doelbestemming
Als u een doelbestemming geeft aan uw donaties of erfenis weet u waaraan het geld wordt besteed – u kunt kiezen voor een van de projecten waaraan wij werken.

Het Jordaanmuseum is in 2007 opgericht en gaf met evenementen en de tentoonstellingen De JordaancultuurHet Gangenproject, Het Gangennaambordenproject de wijk weer aanzien. Daarnaast lanceerde het projecten zoals: Monument voor een Dansenkater, ter herdenking van het Aardappeloproer (1917).
Veel projecten vormen een brugfunctie naar stedelijke en landelijke Kunst- en Cultuurinstellingen. Daartoe werkt de stichting samen met huidige en oud -bewoners van de wijk en lokale instellingen. Ook met het lokale en Jordaangerelateerde bedrijfsleven zijn goede relaties opgebouwd .

Een schenking biedt de schenker het voordeel dat een groot deel aftrekbaar is voor de belasting. Dat geldt zeker voor meerjarige donaties.

Projecten die werden ondersteund
Dankzij schenkingen konden bijzondere projecten worden gerealiseerd:
het informatiepaneel bij het Gangenproject in de Willemsstraat (2015), de fototentoonstelling van de fotograaf Hans Gilberg (2016), ontwikkeling van het plan: Monument voor een dansenkater, onderzoek naar de tot stand koming van de Ambassade van Montmartre in de Jordaan, onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van gangen, etc.
Dankzij schenkingen in natura door het lokale en Jordaangerelateerde bedrijfsleven kon van 2015 – 2017 jaarlijks het GangenMenu  worden gerealiseerd, herdenkingsbijeenkomsten  op 4 & 5 mei, ook kon tijdens OpenMonumentendag de aandacht worden gevestigd op de monumentale waarde van erfgoed in de wijk.

Met het geld van donaties, schenkingen en legaten kunnen wij daarnaast de website onderhouden, tentoonstellingen organiseren, evenementen organiseren, ook langere termijn projecten financieren. Zie de pagina lopende projecten  en (onder aan deze pagina) de MeerjarenPlanning (hierin zijn ook onze doelgroepen vermeld).

Caritastestament
Mocht u willen schenken, legateren of onze stichting in uw testament willen opnemen dan kunt u altijd contact opnemen met de notaris, maar dat is niet persé noodzakelijk. Onze notaris geeft graag advies bij de totstandkoming van een schenkingsovereenkomst, jaarlijks of meerder jaren (5 jaar) of een schenking in de vorm van een Caritastestament. Met een dergelijk testament kan enorm worden bespaard op de successierechten.

Bekijk de ANBI regelingen op de website van de Belastingdienst

KvK-nummer 34269648

Ons RSIN nummer is 817746377

2015 SJM Jaarverslag
2016 SJM Jaarverslag
2017 SJM Jaarverslag
2018 SJM Jaarverslag
Jaarverslagen 2019 & 2020 opvraagbaar.


MeerjarenPlan

Een overzicht van de projecten waaraan wordt gewerkt vindt u in ons
Meerjaren- en Korte termijn plannen.
Kiest u ervoor één van onze projecten voor een langere periode te o
ndersteunen dan kunt u contact opnemen voor overleg en inzage vragen in het betreffende plan, bijvoorbeeld in:

* De Jordaancultuur
* Monument voor een Dansenkater
* Ambassade Montmartre in Jordaan
* Biografie van Gangen en hun Bewoners.

Neem gerust contact op als meer informatie wilt, of vraag informatie bij uw notaris of de onze.