Nakomelingen gangenbewoners

Fotoportretten en levensgeschiedenissen

Henny Troost. Foto Mark Kohn

Fotograaf Mark Kohn maakt in opdracht van het Jordaanmuseum de eerste twaalf foto’s van de geplande serie fotoportretten van nakomelingen van bewoners van gangen.

Al vóórdat Stichting Jordaanmuseum werd opgericht stelde Mieke Krijger een oral-history-archief samen. Dat bestaat onder meer uit interviews die zijn vastgelegd op audio- en videobanden. Na de oplevering van Het Gangenproject – Willemsstraat 22 -110 in 2015 meldden zich weer nakomelingen van bewoners van de zes gangen die deel uitmaken van dit project. Wij hebben onze handen vol om de levensgeschiedenissen van hen en hun voorouders te reconstrueren.
Veel nakomelingen verzamelen zelf biografisch gegevens van hun voorouders, ook in archieven.

Reconstructie levensgeschiedenissen

De levensverhalen reconstrueert Mieke Krijger in samenwerking met archiefonderzoeker Vib van Dalen. Daarnaast zal archiefonderzoek moeten worden gedaan naar de bebouwings- en woongeschiedenis van de zes gangen die deel uit maken van Het Gangenproject.
Daarvoor moeten zestiende en zeventiende eeuwse handschriften worden getranscribeerd (geïnterpreteerd en uitgeschreven).

Fotoportretten nakomelingen

In de museumwoning, Palmstraat 92A, zijn de eerste 12 foto’s van de serie gemaakt, en konden nog net enkele worden tentoongesteld. Kort voor het huurcontract eind 2015 zou eindigen deed het Jordaanmuseum een beroep op de eigenaar van het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32, om de portretten in dat rauw verweerde pand te mogen tonen. Het Nassautheater stond toen al zo’n 20 jaar leeg. Het antwoord van Brookland B.V. (een vastgoed maatschappij van Dirk van den Broek) was: nee. Ook andere locaties, zoals de Westerkerk, waren niet beschikbaar.
De foto’s werden vervolgens getoond tijdens evenementen.