Missie

De wijk de Jordaan heeft een veelbewogen geschiedenis. Daarom onderzoekt het Jordaanmuseum (JM) hoe deze wijk zich ontwikkelde in de meer dan 600 jaar dat het verbonden was met de stad Amsterdam.
Wij verzamelen daarnaast foto’s en de daarbij horende biografische gegevens en vooral ook de erbij horende verhalen.
Wij stimuleren (oud) Jordanezen zelf documenten goed te bewaren en op foto’s datums, namen te zetten en zoveel mogelijk verhalen op te schrijven. Vooralsnog kunnen wij slechts een klein deel van het erfgoed zelf archiveren, daarom maken wij graag scans van bijzondere foto’s en documenten.

Stichting Jordaanmuseum is opgericht in 2007 en is een het enige instituut in de Jordaan dat zich ontfermt over het materiële en immateriële erfgoed van de wijk om dat toegankelijk te maken.

De stichting Jordaanmuseum heeft een ANBI-status. U kunt ons dus onder goede voorwaarden – aftrek via de belasting –  helpen met donaties.