Extra Tijding van ARGUS

Argus. Humoristisch en satirisch weekblad

Voorpagina Argus, humoristisch en satyriek weekblad (1886).
Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, te  Amsterdam

Transcriptie voorpagina:

Naar wij gelooven is de zoogenaamde opstand voor goed gedaan, en zal men na den dag van morgen wanneer de slachtoffers van deze treurige zaak zullen begraven zijn, er niet meer over spreken. Onderstaand vindt men de namen der dooden:

Benning, Jan Johannes Antonius , Lijnbaansgracht 204, 47 jaar
Brandsma, Hendrik, Spuistraat 207, 51 jaar
Dijk, Leonard van, Anjelierstraat 42, 18 jaar
Ehlebracht, Johan, Lindengracht 168, 24 jaar
Gorter, Lambertus, Prinsengracht 94, 20 jaar
Greuter, Gerardus, Palmstraat 53, 27 jaar
Helsloot, Willebordus, Rozengracht 28, 17 jaar
Jansen, A. C., 21 jaar
Koerts, Herman, Marnixstraat 58, 15 jaar
Munster, Willem van, Oostenburgervoorstraat 32, 18 jaar
Pakkoo, Abraham Arnolus, Paseerderdwarsstraat 43, 47 jaar
Penning, Johannes, Schoutensteeg 9, 40 jaar
Phennegers, Hendrik Willem , Marnixstraat 18, 30 jaar
Pijn, Johannes, 2e Looierdwarsstraat 7, 61 jaar
Riet, Gerrit, 1e Leliedwarsstraat 9, 26 jaar oud
Steenkamp, Karel Lodewijk, Bloemgracht 114, 22 jaar
Tjaden, Ernst Hendrik, Westerstraat 179, 21 jaar
Uelman, Johannes Franciscus Antonius, Suikerbakkersteeg 2, 18 jaar
Vliet, Johannes Hendricus van der, 2e Weteringdwarsstraat 56, 23 jaar
Weerman, Arnoldus Petrus, Nieuwe Kerkstraat 58, 26 jaar
Wesselsz, Cornelis Johannes, 1e Goudbloemdwarsstraat 18, 20 jaar
Witte, Bernard Heinrich, 3e Goudbloemdwarsstraat 6, 35 jaar

Met al dit verliest het volk weder een van hare vermaken, zooal het weleer hare kermispret moet derven. Men zegt dat morgenochtend ten 4 ure van uit het Gasthuis begonnen zal worden met het begraven van de daar aanwezig zijnde 21 dooden en hoopt men omstreeks zes uur daarmede gereed te zijn. Zij worden op de drie verschillende begraafplaatsen ter aarde besteld.

Druk van G. ALEXANDRE, Damstraat 28 Amsterdam