Medewerkers

Stichting Jordaanmuseum  heeft een werkbestuur.
Wij hanteren de Governance Code Cultuur

Bestuur
Voorzitter: Mieke Krijger
Algemeen Bestuurslid: Henk Hemelaar
Bestuurders zijn onbezoldigd.

Vacatures
Penningmeester/ fondsenwerver
Secretaris

Bestuursondersteunende functies
Meerjaren Projectplan Mieke Krijger, i.s.m. medewerkers en betrokken partners

Financiële administratie & jaarrekeningen: Jan van der Eijk
Financiële administratie: Dragana Aleksic (vanaf 01-01-2021)
Supervisie boekhouding Willem-Jan Reinders (vanaf 01-01-2021)

Algemene adviseurs: Marten van Harten, Bob Bövers

Onderzoek
Projectleiding en onderzoek: Mieke Krijger
Woongeschiedenis & genealogie: Vib van Dalen
Archiefonderzoek: Hans Brandenburg, Willem Blok
Transcripties en bewerkingen: Karel Schorer

Inrichting tentoonstellingen & presentaties
Transport: Madeleen Ladee
Transport & inrichting tentoonstelling: Fred Lechner
Inrichting kelderwoning Palmstraat 92A: Olger Wiersma
Ontwerp tentoonstelling De Jordaancultuur: X 41 – Jan Nanne

Evenementen
worden mede mogelijk door de inzet van:
Connie van Gelder, Henk Hemelaar,  Jeannette de Korte, Wil Koster, Jeanette Pluut, Jaap van Riemsdijk (host),  Karel Schorer, Hanna Schreuders-Bertelkamp,  Dorien van Veen en Geert Westert.

Gedrukte – en digitale Media
Eindredactie: Mieke Krijger
CM website ontwerp:  Matthijs Post.
Herbouw website in 2020: Klokwerk Design – Kees Alders
CM Nieuwsbrief ontwerp: Ruud Slagboom
Fotobewerking en vormgeving: diverse medewerkers, en fotolaboratoria
Tekstredactie: Ellis van Ramesdonk of Connie van Gelder of Anne en Tom Porcelyn
Adviezen vormgeving: Anke Louwers, Madeleen Ladee
Ontwerp gedrukte media (affiches, flyers): Andrews : Degen

Het Jordaanmuseum werkt samen met diverse partners en adviseur. Zij die  (financieel) betrokken zijn bij de organisatie of bij projecten worden vermeld in onze media. Zie onder meer de pagina:  Partners en Donateurs.