JordaensGangh, Lindengracht 82-84

Tussen de nummers 80 en 86 was sinds 1617 een naamloze gang. Van 1662 tot 1802 werd deze de ‘Jordaens gangh’ genoemd. Deze gang was ‘vier voeten’ breed (= 1,132 m) en door de belendende panden overbouwd. De perceelgrens was in het midden van de gang. De gang leidde naar een ondiep, dwarsgelegen binnenplaatsje waaraan twee gelijkvormige huizen stonden, de nummers 82 en 84.

Lijsbeth Sickes woonde aan deze gang toen zij zich op 12 december 1655 op volwassen leeftijd liet dopen. Deze doop onderging zij in De Toren, de kerk van de Waterlandse Mennonieten, een gebouw  gelegen tussen de Singel en de Herengracht, ter hoogte van de Jan Roodenpoortstoren.
In het doopregister werd opgetekend: Lijsbeth Sickes ‘woont op de Lindengracht bij Pieter Sickes op de kamer inde Jordaen’.

De vraag is: Wordt met ‘in de Jordaen’ een pand, een gang, een buurt of een wijk aangeduid?

De gedachte dat hier de naam van een pand Jordaen is bedoeld en dat die naam is overgegaan op de gang en vervolgens op de wijk onderzocht historicus J.Z. Kannegieter. Kannegieter vond veel aanwijzingen  dat velen die aan dit deel van de Lindengracht woonden zich op volwassen leeftijd lieten (her)dopen. En waar liet je je volgens de bijbel dopen? In de rivier de Jordaan?

Vanaf 1802 heette de gang Scheepjesgang. De eigenaar van het pand Lindengracht 86 plaatste de gevelsteen. Ook dat deel van de gang het deel van de gang dat toebehoorde aan de eigenaar van Lindengracht 80 werd zo genoemd. De gang is in de vorige eeuw opgeheven en gesloopt.